Drukuj

Ogólne zasady przyjęć do ZPO Dom św. Franciszka

  1. Kontakt telefoniczny lub osobisty z Zakładem w celu wstępnej kwalifikacji pacjenta i pobrania dokumentów,
  2. Złożenie kompletu dokumentów:a) Wypełnione następujące dokumenty /załącznik /
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  4. Aktualne badania diagnostyczne: rtg. klatki piersiowej, morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipid ogram, elektrolity: sód, potas; INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), badanie ogólne moczu, EKG,

Przeciwwskazaniami do przyjęcia są: