Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Dom św. Franciszka