Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w zakresie wykonywania działalności leczniczej przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dom św. Franciszka (Zgromadzenie wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Mazowieckiego – numer księgi rejestrowej 000000008016).

ZPO Dom św. Franciszka powstał w 1995 r. na miejscu dawnego Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych przy ul. Puławskiej 113 d, zlikwidowanego po II wojnie światowej przez władze komunistyczne. Dom ten znajduje się w sąsiedztwie domu zakonnego Sióstr Franciszkanek od Cierpiących obok parku „Królikarnia”. Wybudowany został staraniem Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, p. Barbary Piaseckiej Johnson oraz innych ofiarodawców.

W marcu 2015 roku ZPO Dom św. Franciszka zmienił adres na:

ul. Zawrat 26
02-707 Warszawa
tel. (22) 843 61 41

 

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Dom św. Franciszka